Akademická informační agentura

Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendiaPostup podání Návrhu na vyslání / Žádosti
o přiznání stipendia (čtěte, prosím, pozorně):

  1. Vyplňte elektronický formulář a pečlivě zkontrolujte zadané údaje.
  2. Potvrďte správnost zadaných údajů. Na Vaší tiskárně se poté automaticky vytiskne výsledný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia. Pokud k Vašemu počítači není připojena tiskárna, můžete si výsledný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia také uložit a vytisknout později na jiném počítači.
  3. Vytištěný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia opatřete vlastnoručním podpisem a doporučením vedení školy (razítko, podpis pověřené osoby, datum). Doporučení vedení školy se na tomto listu nevyžaduje, pokud se hlásíte na pobyt: Německo - stipendia DAAD.
  4. Doplňte Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia požadovanými přílohami (požadavky jsou specifikovány u jednotlivých nabídek).
  5. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia včetně příloh dodejte v náležitém termínu do kanceláře AIA (výběrová řízení) nebo na rektorát školy (rozpis kvót).